Close

2020-11-03

Samochód w firmie

Samochód w firmie
Przedsiębiorca może na kilka sposobów obliczyć koszt zakupu i użytkowania samochodu w firmie.

  1. Samochód jako atut firmy

Jest wpisany do rejestru środków trwałych i jest środkiem trwałym.
Środek trwały należy wycenić, na przykład jego wartość początkową. Najczęściej jest to cena zakupu.
Kiedy przedsiębiorca kupuje samochód do firmy, faktura musi zawierać dane firmy. Koszt samochodu należy doliczyć do kosztu zakupu, np. Koszty transportu. W przypadku importu cena zakupu zawiera również cło i akcyzę.

Samochód jako koszt firmy

Co miesiąc dokonywana jest amortyzacja, co wpływa na obniżenie podatku dochodowego.
Samochody są najczęściej amortyzowane metodą liniową. Zgodnie z założeniami tej metody środek trwały jest zużywany równomiernie w całym cyklu życia. Amortyzację rozpoczynamy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wprowadzony do rejestru środków trwałych. Z wykazu stawek amortyzacyjnych dla nowych samochodów podstawowa roczna stawka amortyzacji wynosi 20%, co oznacza, że ​​samochód będzie amortyzowany przez 5 lat.
Samochód używany (który był używany przez min. 6 miesięcy przez poprzedniego właściciela) może być amortyzowany przez 2,5 roku w wysokości 40% w skali roku.
Amortyzacja samochodu jest ograniczona. To 20 000 euro po przeliczeniu na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu oddania samochodu do użytku. Czyli gdy podatnik kupił auto za 90000 zł a wartość 20000 euro w zamian za zł to 86152 (przy kursie 4,3076) to koszt nie będzie nadwyżką 3848 zł. Amortyzację w wysokości 20% w skali roku należy liczyć od kwoty 86152 zł.

VAT od samochodów od środków trwałych

Firmy odliczają tylko połowę podatku VAT naliczonego przy zakupie samochodu osobowego oraz kosztów posiadania. Jeśli przedsiębiorca złoży do urzędu skarbowego wydrukuj VAT-26 i będzie prowadził ewidencję, że samochód jest używany wyłącznie w celach biznesowych, może odliczyć cały VAT. Wymóg ewidencji stwarza wiele problemów podatnikom. Wielu z nich rezygnuje z pełnego odliczenia VAT, ponieważ nie są w stanie wywiązać się z obowiązków dokumentacyjnych.

Podatek samochodowy od środków trwałych

Przedsiębiorca obniża podatek dochodowy nie tylko o amortyzację, ale także o koszty operacyjne (paliwo, naprawy, wymiana opon, przeglądy i ubezpieczenie).

Sprzedaż samochodu służbowego

To przychód firmy. Jest klasyfikowany jako „inne dochody”. A to oznacza, że ​​podatnik będzie musiał zapłacić podatek. Kosztem w tym przypadku będzie nieskorygowana wartość samochodu. Jeżeli auto było amortyzowane w wysokości 20% w skali roku i zostało sprzedane np. Po 2 latach użytkowania auta, to podatnik wpłaca 3/5 wartości początkowej w momencie sprzedaży.
Jeśli podatnik odsprzeda samochód w pełni zamortyzowany, nie ma już kosztu do odliczenia. W okresie amortyzacji wykorzystywał odpisy amortyzacyjne. W konsekwencji podatek zostanie zapłacony od rzeczywistej ceny sprzedaży.
Sprzedaż samochodu służbowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Czyli sprzedając samochód przedsiębiorca wystawia fakturę z 23% VAT.

  1. Samochód używany w prywatnej firmie będącej własnością przedsiębiorcy

Koszt użytkowania takiego samochodu jest liczony w ewidencji przebiegu. Aby wydatki związane z eksploatacją samochodu (takie jak zakup części samochodowych, ubezpieczenie, paliwo) mogły zostać zaliczone do kosztów, konieczne jest prowadzenie ewidencji jazdy dla celów biznesowych.
Kilometry należy wypełniać oddzielnie dla każdego miesiąca. Wydatki uwzględnione w kosztach podatkowych ograniczają limit, czyli iloczyn stawki 0,8358 zł za 1 km i ilości faktycznie przejechanych kilometrów.
W przypadku gdy kwota wydana na eksploatację samochodu jest większa niż wynikający z tego przebieg, kwota uzyskanego przychodu będzie kwotą wynikającą z ewidencji przebiegu pojazdu.

  1. Samochód zakupiony w leasingu operacyjnym

Nie podlega amortyzacji, ponieważ do momentu wykupu jest własnością leasingodawcy. Przedsiębiorca na podstawie umowy najmu płaci ratę leasingową, która jest zawarta w wystawionej fakturze i zawiera podatek VAT.
Gdy samochód jest również używany do celów prywatnych, od każdej faktury można odliczyć 50% VAT.

  1. Samochód zakupiony w ramach leasingu finansowego lub kredytu

Jest własnością przedsiębiorcy i może podlegać amortyzacji. Odsetki są również odliczane co miesiąc.
Podatek VAT jest rozliczany albo w 50% od samochodu używanego również do celów prywatnych oraz w 100% od samochodu używanego do celów służbowych, jeżeli jest to taksówka to można go odliczyć od podatku.